2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………… ORTAOKULU TÜRKÇE DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI ve cevapları

0 Comments

 Öğrencinin adı Soyadı:                                      Aldığı puan:

Uzun zamandır geldiğim kütüphanenin girişinde bugün farklı bir durum fark ettim. İlk defa konulan bu masa daha önceden de burada mıydı, yoksa ilk defa mı buradaydı diye düşündüm. Masanın üzerinde oldukça eski olduğunu düşündüğüm bir kitap duruyordu. Kapağından anladığım kadarıyla çok eski bir kitaptı. Soluk bir yazıyla Piri Reis yazıyordu. Sosyal bilgiler dersinden hatırlamaya çalıştım. Kimdi bu Piri Reis? Matbaanın kurucusuydu sanırım. Kitabın kapağını açmamla hatırladım Dünya Haritasını ayrıntıyla çizen denizciydi. Üstün körü baktım kitaba, evet haritaları da buradaydı. Kitabın ortalarına doğru gözüme ilişti bu İstanbul’a ait haritaydı. Uzun yıllar önce demek ki İstanbul böyleymiş diye hayallere dalmışken arkamdan gelen sesle kendime geldim.

…                                                                                                        siradandersler.com

S1. Masanın üzerinde duran kitabın eski oluşunu nereden anlıyor?( 4 p )

S2. Piri Reis’in kim olduğunu ne zaman hatırlıyor?( 4 p )

S3. Hikayede anlatım hangi bakış açısıyla anlatılıyor?( 4 p )

S4. Metinde geçen aşağıdaki deyimleri metinden hareketle anlamlarını yazınız.(6 p )

            Üstünkörü bakmak:……………………………………………………………

            Gözüne ilişmek:……………………………………………………………

S5. Aşağıdaki fiilleri uygun kutucuğa yazınız.(10 p )

Uçmak, okumak, ıslanmak, uzamak, kırmak, anlamak, istemek, gülmek, bozulmak,sararmak

İş (kılış DurumOluş
   

S6. Aşağıdaki cümlelerin sonunda yer alan boşluğa öznel ise Ö, nesnel ise N yazınız.( 5 p )

1. En eğlenceli spor çeşidi yüzmedir…           6. Dünyanın en hızlı koşan hayvanı çitadır.……

2. Sınıfımızda on iki erkek ve on kız var…     7. Türkiye’nin en güzel şehri İstanbul’dur.……

3. Everest Dağı en yüksek dağdır……               8. Roman okumayı çok severim…            

4. Arkadaşımın Türkçe defteri çok güzel…    9. Bu kalemi 5 tl’ ye yeni aldım…            

5. En sevimli hayvan kedidir…                        10. Öğleyin saatlerinde güneş çok ısıtır……

S7 Aşağıdaki cümlelerde parantez içlerine uygun noktalama işaretleriniz yazınınız.( 7 p )

1. Almanca ( ) İngilizce ( ) Fransızca gibi Avrupa dilleri çok yaygındır.                      

2. Bilerek karıncayı bile incitmemelisin ( ) derdi.

3. İlk dersimiz 8( )45’ te başlıyor. 

4. Sıradaki şiirimiz Arif Nihat Asya( )nın şiiridir.

5. Yaşlı ( ) doktora seslendi.    

6. TDK ( )nın son yayınladığı Türkçe sözlüğü alacağım.

7. Bu dönem okuyacağınız kitaplar ( ) Eylül, Huzur, Yaban ve Yalnızız.

S8. Aşağıda verilen ikilemeleri yapılışına göre uygun yerleri işaretleyiniz.( 5 p )

 İkilemeler Aynı kelime ileYakın anlamlı kelime ileZıt anlamlı kelime ileBiri anlamlı biri anlamsız kelime ileİkisi de anlamsız kelime ileYansıma kelime ile
1Eş dost      
2Vızır vızır      
3Aşağı yukarı      
4Kitap mitap      
5Arkadaş arkadaş      
6Fokur fokur      
7Abur cubur      
8Az çok      
9Yalan yanlış      
10Sıcak sıcak      

S9. Aşağıda verilen cümlelerin fiillerini anlamına göre belirleyip işaretleyiniz.( 5 p )

 Cümlelerİş (kılış)OluşDurum
1Kalemini sıra arkadaşına verdi.   
2Bu akşam erkenden uyudum.   
3Sonbaharda bütün yapraklar sarardı.   
4En sevdiği şiiri birçok defa okudu.   
5Hafta sonu bütün ödevlerini tamamladı.   
6Tüm öğrenciler bahçeye çıktılar.   
7Yemek dışarda bekleyince bozulmuş.   
8Arkadaşımın şakasına tüm sınıf güldü.   
9Bu ay ailecek İstanbul’a gittiler.   
10Yeni çıkan filmi izledin mi?   

S10. Aşağıda verilen fiilleri uygun kiplere göre uygun yeriişaretleyiniz.( 20 p )

 FiillerHaber kipleriDilek kipleri Fiiller Haber kipleriDilek kipleri
1Toplamalısın  11Kaybettik  
2Sordum  12Gelesin  
3Öğreneceğiz  13Düşmemeli  
4Bölsek  14Seviyorlar  
5Azalt  15Hatırladınız  
6Okumuş  16Giysen  
7Uzanayım  17Kaplıyor  
8Görürsün  18Görüş  
9Akmalıymış  19Erimiş  
10Büyürseniz  20Yapacağım  

S11. Hayvan hakları konusunda insanların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan kurallarına uygun bir kompozisyon yazınız. ( 30 p )

Başlık : 5, Yazı: 5 , Düzen : 5, Noktalama: 5 , Anlatım : 10

                                                                       Başarılar dilerim.

siradandersler.com yeni kurulan bir Türkçe dersi kaynak sitesidir. Takip ve desteklerinizi rica ederim.

CEVAPLAR

C1. Kitabın kapağından

C2. Kitabın kapağını açınca

C3. Kahraman bakış açısı ( birinci ağız )

C4. Üstünkörü bakmak: Dikkat etmeden, incelemeden bakmak

       Gözüne ilişmek: Rastgele, tesadüfen görmek

İş (kılış DurumOluş
Okumak, kırmak, anlamak, istemekUçmak, ıslanmak, gülmekUzamak, bozulmak, sararmak

C5.

C6. 1. Ö    2. N      3. N      4. Ö     5. Ö          6. N       7. Ö      8. Ö       9. N     10. N

C7.  1. ( ,) –  ( , ) 2.  ( , ) 3. ( ‘ )  4. ( ‘ ) 5.( , ) 6.( ‘ ) 7. ( : )

C8. 1. Yakın, 2. yansıma, 3. zıt, 4. anlamlı-anlamsız, 5. aynı, 6. yansıma, 7. İkisi de anlamsız, 8. zıt     

     9. yakın, 10. aynı

C9. 1.iş,  2.durum,   3.oluş,   4.iş,    5.iş,    6.durum, 7.oluş, 8.durum, 9.durum, 10.iş

C10.

 FiillerHaber kipleriDilek kipleri Fiiller Haber kipleriDilek kipleri
1Toplamalısın X11KaybettikX 
2SordumX 12Gelesin X
3ÖğreneceğizX 13Düşmemeli X
4Bölsek X14SeviyorlarX 
5Azalt X15HatırladınızX 
6OkumuşX 16Giysen X
7Uzanayım X17KaplıyorX 
8GörürsünX 18Görüş X
9Akmalıymış X19ErimişX 
10BüyürsenizX 20YapacağımX 

                                                                      siradandersler.com

Word halinde indirmek için tıklayınız.

                                                             

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.