2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………. ORTAOKULU TÜRKÇE DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI ve cevapları

0 Comments

Öğrencinin adı Soyadı:                                                          Aldığı puan:

        Sınıfı numarası:

Uzun zamandır geldiğim kütüphanenin girişinde bugün farklı bir durum fark ettim. İlk defa konulan bu masa daha önceden de burada mıydı, yoksa ilk defa mı buradaydı diye düşündüm. Masanın üzerinde oldukça eski olduğunu düşündüğüm bir kitap duruyordu. Kapağından anladığım kadarıyla çok eski bir kitaptı. Soluk bir yazıyla Piri Reis yazıyordu. Sosyal bilgiler dersinden hatırlamaya çalıştım. Kimdi bu Piri Reis? Matbaanın kurucusuydu sanırım. Kitabın kapağını açmamla hatırladım Dünya Haritasını ayrıntıyla çizen denizciydi. Üstün körü baktım kitaba, evet haritaları da buradaydı. Kitabın ortalarına doğru gözüme ilişti bu İstanbul’a ait haritaydı. Uzun yıllar önce demek ki İstanbul böyleymiş diye hayallere dalmışken arkamdan gelen sesle kendime geldim.

…                                                                                                        siradandersler.com

S1. Masanın üzerinde duran kitabın eski oluşunu nereden anlıyor? ( 4 p )

S2. Piri Reis’in kim olduğunu ne zaman hatırlıyor? ( 4 p )

S3. Hikayede anlatım hangi bakış açısıyla anlatılıyor? ( 4 p )

S4. Metinde geçen aşağıdaki deyimleri metinden hareketle anlamlarını yazınız.(8 p )

            Üstünkörü bakmak:………………………………………………………

            Gözüne ilişmek:……………………………………………………………

S5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.( 20 p )

1) Cümle içinde zaman zarfı bulunurken ………………………………….sorusu sorulur.

2) Cümle içinde yer- yön zarfları çekim eki alırsa …………………olurlar.

3) “Okuldan eve gidince beni ara.” Cümlesinde …………………… zaman zarfıdır.

4) “Konuyu senin kadar çalıştım.” Cümlesinde kadar kelimesi ………… ……………………dır.

5) “Bu soruyu nasıl çözdün?” cümlesinde ………………………….. zarfı kullanılmıştır.

6) “Yağmur yağınca içeriye girdim.” Cümlesinde …………………… kelimesi yer- yön zarfı değildir.

7) “Koridorda koşarak gidiyordu.” Cümlesinde …………………….…… kelimesi durum zarfıdır.

8) Cümle içinde miktar zarfını bulmak için ………… ………… sorusu da kullanılır.

9) “Bana karşı soğuk davranıyor.” Cümlesinde …………………… kelimesi durum zarfıdır.

10) ” Kedi, ağaçta yukarı tırmanıyor.” Cümlesinde yukarı kelimesi ………… ………… zarfıdır.

S6. Aşağıdaki cümlelerde yer anlatım bozukluğunu bulup altını çizelim, karşısına numarasını yazalım. (12 p )

            1. Gereksiz sözcük kullanmak                           2. Sözcüğü yanlış anlamda kullanmak

3. Öge eksikliği                                                4. Gereksiz ek kullanmak

5. Sözcüğü yanlış yerde kullanmak                    6. Anlamca çelişen sözcükleri bir arada kullanmak

Yolda yaşlıca bir ihtiyara rastladılar.      (    )         Topkapı Sarayı birçok kısımlardan oluşuyor. (    )

Annem aradığında yeni okula gelmiştim.  (    )         Ailem bana değer verir ve sever.                   (    )

Eminim tren perona yanaşmış olmalıdır.  (    )          Başvuru için iki resim istiyorlar.                    (    )

S7. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ek fiilleri ifade ettikleri anlamlara uygun işaretleyiniz. (10 p )

           CümlelerGereklilikBaşkasından duymaKüçümsemeGerçekleşme miş beklentiKesinlikTerkedilmiş alışkanlıkİhtimalŞart- koşul
1Sınavı on dakikada bitirecekmiş.        
2Yağmur yağarsa tören iptal olur.        
3Bahçesindeki gülleri sulamalıymış.        
4Hafta sonu kursu varmış.        
5Kalemleri bırakın, süreniz bitmiştir.        
6Akşama film izleyecektik.        
7Uyumadan önce kitap okurdum.        
8Dün ödevlerini yapmıştır.        
9Kitaplığı kaldırabilirmiş.        
10Dışarı çıkmadan yemek yemeliymiş.        

S8. Aşağıdaki cümlelerde parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini yazınınız.( 8 p )

1. Almanca (  ) İngilizce (  ) Fransızca gibi Avrupa dilleri çok yaygındır.                    

2. Bilerek karıncayı bile incitmemelisin (  ) derdi.

3. İlk dersimiz 8(  )45’ te başlıyor. 

4. Sıradaki şiirimiz Arif Nihat Asya( )nın şiiridir.

5. Yaşlı (  ) doktora seslendi.   

6. TDK (  )nın son yayınladığı Türkçe sözlüğü alacağım.

7. Bu dönem okuyacağınız kitaplar (  ) Eylül, Huzur, Yaban ve Yalnızız.

S9. Aşağıda verilen tanımlardaki boşlukları uygun yazı türleriyle doldurunuz.( 10 p )

1Alanında tanınmış bir kişinin tüm hayatının bir yazar tarafından yazılan yazı türüne………………………………. denir. Bu türün en önemli yazarlarından biri Oğuz Atay’dır.
2Konusu kahramanlık, vatan sevgisi olan şiir türüne…………………………….denir. Bu türün en önemli şairi Mehmet Akif Ersoy’dur.
3Yazarının düşüncelerini paylaştığı, okuyucuyu ikna etmek için yazmadığı her kesimden okuyucuya uygun düşünce yazısı türüne ……………………… denir. Bu türün en önemli yazarı Montaigne’dir.
4Yaşanmış veya yaşanma ihtimali olan olayların ayrıntıya girilmeden anlatıldığı olay yazısı türüne ……………………. denir. Bu türün en önemli yazarlarından biri Peyami Safa’dır.
5Doğa olayları, tabiat güzellikleri, kır yaşamı ve hayvanları konu alan şiir türüne………………….. denir. Bu türün en önemli şairlerinden biri Aşık Veysel Şatıroğlu’dur.

S10. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 20 p )

1 . “Bütün soruları yapıverdi.” Cümlesinde ……………… kurallı birleşik fiili vardır.

2. Yardımcı fiille yapılan birleşik fiillerde ……… ……………. olursa bitişik yazılırlar.

3. İki anlamlı sözcükten biri fiil olup bir araya gelince …………………. yapılı fiilleri oluştururlar.

4. Kurallı birleşik fiiller kendi içinde ………………… farklı türde olur.

5. “Kitabı elinden düşüreyazdı.” Cümlesinin fiilli …………………… kurallı birleşik fiilidir.

6. “Bu şiiri ezberleyebilirim.” Cümlesinde ………………… kurallı birleşik fiili vardır.

7. Anlamca kalıplaşmış fiillere ……………………. örnek verilebilir.

8. “Okuyabilirim.” Kurallı birleşik fiilinin olumsuzu ……………………. şeklindedir.

9. Kurallı birleşik fiiller sürekli ……………… ………………. yazılır.

10. “En güzel resmi yaptım.” Cümlesinin fiili ………………… yapılı fiildir.

   Başarılar dilerim.

                                                                              siradandersler.com

CEVAPLAR

C1. Kitabın kapağından

C2. Kitabın kapağını açınca

C3. Kahraman bakış açısı ( birinci ağız )

C4. Üstünkörü bakmak: Dikkat etmeden, incelemeden bakmak

       Gözüne ilişmek: Rastgele, tesadüfen görmek

C5.

1Ne zaman?6İçeriye
2İsim7Koşarak
3Gidince8Ne kadar?
4Miktar zarfı9Soğuk
5Soru10Yer- yön

C6.       Yolda yaşlıca bir ihtiyara rastladılar.                  (  1  )

Topkapı Sarayı birçok kısımlardan oluşuyor.       (  4  )

Annem aradığında yeni okula gelmiştim.              (  5  )

Ailem bana değer verir ve sever.                        (  3  )

Eminim tren perona yanaşmış olmalıdır.              (  6  )

Başvuru için iki resim istiyorlar.                         (  2  )

C7.

   GereklilikBaşkasından duymaKüçümsemeGerçekleşmemiş beklentiKesinlikTerkedilmiş alışkanlıkİhtimalŞart- koşul
1  x     
2       x
3x       
4 x      
5    x   
6   x    
7     x  
8      x 
9  x     
10x       

C8.  1. ( , ) –  ( , )  2.  ( , )  3. ( ‘ )  4. ( ‘ ) 5. ( , ) 6. ( ‘ )  7. ( : )

C.9. 1.Biyografi,  2.Epik, 3.Deneme, 4. Hikaye, 5. Pastoral

C10.

1Tezlilik6Yeterlilik
2Ses olayı7Deyimler
3Birleşik8Okuyamam
4Dört9Bitişik yazılır
5Yaklaşma10Basit

siradandersler.com yeni kurulan bir Türkçe dersi kaynak sitesidir. Takip ve desteklerinizi rica ederim.

   Başarılar dilerim.

                                                                              siradandersler.com

WORD OLRAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir