B)-ANLATIM BOZUKLUKLARI-DİL BİLGİSİ (YAPI) YÖNÜNDEN 2. BÖLÜM

0 Comments

4.Zarf Tümleci Etkinliği: Zarf tümleci gereken cümlelerde olmaması anlatım bozukluğuna yol açar.

Örnek:

Her zaman sizin yanınızdayım, sizi yalnız bırakmayacağım. (İkinci cümleye hiçbir zaman kelimesi eklenmeli.)

5.Yüklem Eksikliği: Çoğunlukla sıralı cümlelerde aynı özne ve tümleçlere ortak özne olabilir. Farklı özne ve tümleçleri aynı yükleme bağlamak anlatım bozukluğu olur.

Örnek:

Sinemada mısır ve meyve suyu içtiler. (İlk cümleye yediler yüklemi getirilmeli.)

Bazen o bize, bazen ben onlara giderim. (İlk cümleye gelir yüklemi getirilmeli.)

6.Eklerin Yanlış Kullanılması- Eksikliği: Eklerin yanlış kullanımı, fazlalığı veya eksikliği anlatım bozukluğuna sebep olur.

Örnek:

Kütüphaneye gittiğimizin çok yararı oldu. (Gitmemizin şeklinde olmalı.)

7.Tamlama Yanlışlıkları: İsim ve sıfat tamlamalarında ortak tamlanana bağlanma, kullanılan ve bağlacı anlatım bozukluğuna sebep olur.

Örnek:

Toplantıda kek ve meyve suyu ikram ettiler. (Meyve suyu ve kek şeklinde olmalı.)  

Ekonomik ve sağlık sorunları gideriliyor. (Ekonomik sorunlar ve sağlık sorunları şeklinde olmalı.)

8.Yardımcı Fiil, Fiilimsi Ve Ek Fiil Eksikliği: Özellikle sıralı cümlelerde yardımcı fiil, fiilimsi veya ek fiil eksikliği anlatım bozukluğuna neden olur.

Örnek:

Kısa boylu ama şişman değildi. (Boyluydu olmalı.)

Bu soruların gereksiz ve doğru olmadığını söyledi. (Olduğunu getirilmeli.)

9.Etken Edilgen Fiillerin Birlikte Kullanılması: Bir cümlede aynı ögeleri kullanarak etken ve edilgen fiiller bir arada kullanılamaz.

Örnek:

Kitaplar düzenlenip rafı topladı. (Toplandı olmalı.)

10.Noktalama Eksikliği (Virgül): Virgülün kullanılmaması ya da yanlış yerde kullanılması sebep olur. Adlaşmış sıfatlardan sonra virgül konulmazsa anlam karmaşasına sebep olur

Örnek:

Yaşlı doktora seslendi. (Yaşlıdan sonra virgül konulmalı.)

Not: bazı cümlelerde şahıs zamiri eksikliği anlam kargaşasına sebep olur.

Örnek:

Hayatını yazıyormuş. (Kendi hayatı mı onun hayatımı karışıyor.)

İndirmek için tıklayınız.

sıradan dersler

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.