BİR MİLLETE TİCARET AHLAKINI ÖĞRETEN KİŞİ AHİ EVRAN

0 Comments

Herkes beni Ahi Evran (Evran: Kainat, yılan, ejderha demektir.) diye tanıyor ama asıl adım biraz uzun olsa da Şeyh Nasîrüddin Mahmûd Ahî Evran b. Abbas’tır. Doğduğum ve öldüğüm tarih kesin olarak bilinmiyor, yaşadığım olaylardan dolayı tahmin ediliyor. (1171 doğum- 1261 ölüm) Azerbaycan’da bulunan Hoy Kasabası’nda doğdum. Hayatım boyunca birçok Türk Şehri’nde dolaştım ve yaşadım. Çocukluk ve gençlik yıllarımda Fahrettin Razi ve Şeyh Evhadüddin Kirmani gibi önemli hocalardan ders aldım. Hacı Bektaş-ı Veli ve Mevlana Celaleddin Rumi ile aynı dönemlerde yaşadık ve bir birimizi uzaktan da olsa tanırdık. Benim için tıp, felsefe ve dini bilimlerde önemli bir insan olduğumu söyleseler de yazdığım eserlerimde (tahmini yirmi kadar eseri var) kendimden “Ben fakir, ben zayıf” diye bahsettim. Çünkü bence insanlar mütevazi olmalı, iyilik ve başarılar gizli tutulmalıdır. (Melamilik anlayışı)

Gençlik yıllarımda ders aldığım hocalarımdan Şeyh Evhadüddin Kirmani ile birlikte Anadolu’ya geldim. Başta Kayseri olmak üzere, Konya ve Kırşehir gibi dönemin önemli şehirlerinde yaşadım. Bir taraftan bilimle uğraşırken bir taftan da deri işleme mesleğinin (debbağlık) piri (en büyük usta) olarak da tanınıyordum. Geçim kaynağım olan ekmek teknemi (dabakhane deri işleme atölyesi) Kayseri’de kurdum. Zamanla debbağlığı öğrenmek ve bu meslekte gelişmek isteyenlerle beraber büyük bir mahalle olduk. Çalışan çıraklar ve ustalarla çok büyük bir aile olduk. Ailenin yönetimi ile iş ahlakı üzerine birtakım düzenlemeler yaparak ahilik teşkilatını kurdum.

Devamını oku

sıradan dersler

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.