ÇEKİMLİ FİİLLERDE KİP VE KİŞİ AYIRMA ETKİNLİĞİ ve cevapları

0 Comments

Öğrencinin Adı Soyadı:                                             Doğru cevap sayısı:        Yanlış cevap sayısı:

Aşağıda verilen çekimli fiillerin kip ve kişisini örnekteki gibi yazınız.

 Çekimli fiilKipKişi Çekimli fiilKipKişi
1okudum-du-m36uyardık  
2gelecekler  37zorlanacağım  
3bilmelisin  38çizmeliyiz  
4uyusak  39gülseniz  
5diyor  40boyuyor  
6kalkarlar  41girerler  
7düşüneyim  42yerleşelim  
8yazmışsın  43hesaplamışız  
9gitmeliyiz  44yapışmalısın  
10yağarsa  45şaşırsak  
11uçuyorlar  46anlıyor  
12anladın  47aldılar  
13güleceğim  48unutacağım  
14izlemelisiniz  49çekmelisiniz  
15süreriz  50bırakırız  
16düşünesin  51görelim  
17gitmişler  52izlemişsin  
18arasak  53versek  
19uyanıyor  54koruyor  
20sarardılar  55hatırladılar  
21temizleyeceğim  56duyacağım  
22silmeliyiz  57kalkmalıyız  
23izlersin  58koşarsınız  
24hazırlanayım  59sürelim  
25konuşmuşsunuz  60koklamış  
26dinledik  61sevdik  
27sallayacaklar  62kaybedecekler  
28çözmeliyiz  63çalışmalısın  
29patlasa  64cevaplasak  
30yoruluyorsun  65seyrediyoruz  
31eserdik  66dokunur  
32geleyim  67kurulayayım  
33uzandın  68yakaladılar  
34söyleyeceğiz  69hoşlanacak  
35çalmalı  70uğraşmalısınız  

CEVAPLAR

 KipKişi KipKişi
1-du-m36-dı-k
2-ecek-ler37-ecek-ım
3-meli-sin38-meli-iz
4-sa-k39-se-niz
5-yoro40-yoro
6-r-lar41-r-ler
7-e-im42-e-lim
8-mış-sın43-mış-ız
9-meli-iz44-meli-sın
10-sao45-sa-k
11-yor-lar46-yoro
12-dı-n47-dı-lar
13-ecek-im48-ecek-ım
14-meli-siniz49-meli-siniz
15-r-iz50-r-ız
16-e-sin51-e-im
17-miş-ler52-mış-sin
18-sa-k53-se-k
19-yoro54-yoro
20-dı-lar55-dı-lar
21-ecek-im56-ecek-ım
22-meli-iz57-meli-ız
23-r-sin58-r-sınız
24-a-ım59-e-im
25-muş-sunuz60-mışo
26-di-k61-dı-k
27-acak-lar62-ecek-ler
28-meli-iz63-meli-sın
29-sao64-sa-k
30-yor-sun65-yor-uz
31-r-dik66-ro
32-e-m67-e-ım
33-dı-n68-dı-lar
34-ecek-iz69-eceko
35-melio70-meli-sınız

Word halinde indirmek için tıklayınız.

sıradan dersler

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.