TÜRKÇENİN MİLADI KAŞKARLI MAHMUT

Adım Mahmut’tur. Türkistan’ın Kaşgar Şehrinde doğduğumu düşünürler ama Barsgan Şehrinde bin sekiz yılında dünyaya geldim. Babam şehrin yöneticisinin oğlu ve İslamiyet’i ilk seçen beylerden Karahanlı Kağanı Abdulkerim Satuk Buğra Han’ın soyundan gelir. Devrin önemli hocalarından eğitim aldım aynı zaman da askeri terbiye ile yetişip çok iyi silah kullanırım.

Hayatımın dönüm noktası babam kağanlığa geçeceği zaman dedem bir ziyafet verir, dedemin ikinci eşi yemeklere zehir katar… (DEVAMI KÜTÜPHANEDE)