EDATLAR (ilgeç) VE BAĞLAÇLAR

0 Comments

EDATLAR

Yalnız başlarına anlamları olamayan, cümle içerisinde kelimeler arasında anlam ilgileri kuran kelimelere edat denir. Edatlar cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin anlamında bozulmalar yaşanır. Bazı edatlar:

Gibi: Kullanıldığı cümlelerde benzerlik ve eşitlik anlamı katar.

Örnek: aslan gibi çocuk, melek gibi insan

Göre: -e hal eki almış kelimelerden sonra gelir ve karşılaştırma anlamı kata.

Örnek: Duyduklarıma göre en iyisini yapmış.

Kadar: benzerlik, karşılaştırma, yakınlık, ölçü anlamları katar.

Örnek: Bir ton kadar kağıt toplandı.

İçin: Neden-amaç sonuç ilgisi kurar.

Örnek: Düştüğü için canı acımış.

İle: Birliktelik, araç, alet ve benzeri anlamları katar. ( Bazı kullanımlarda -i harfi düşebilir.)

Örnek: Trabzon’a uçak ile gitti.

                          Bıçakla kestiler.

Not: Diğer edatlar: üzere, yalnız, karşı, ancak, sanki, beri, doğru…

BAĞLAÇLAR

Anlam yönünden birbiriyle ilgili kelime ve cümleler arasında anlam ilişki kuran kelimelere bağlaç denir. Cümleden çıkarıldıkları zaman anlamda daralma bozulma olmaz. Yerlerini virgül veya noktalı virgül konulabilir. Başlıca bağlaçlar: ve, de, ki, ile, yine, yoksa, hem, ne… ne, ama, fakat, lakin, ancak…

Örnek: Ali ve Ahmet yan yana oturuyor.

                           Enes de gelsin.

                           Ne okudum ne yazdım.

                          Akşama gelirim ancak ödevimi tamamlarsam.

Not: De bağlacı ile hal eki -de’yi karıştırmamak için cümleden çıkarılarak okunur; anlam bozulursa hal eki, bozulamasa bağlaç olandır.

Örnek: Arkadaşımı bahçede bekliyorum. (Anlam bozuluyor hal eki)

              Oyuna Sibel de katıldı. (Anlam bozulmuyor bağlaç)

İndirmek için tıklayınız.

sıradan dersler

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.