EK FİİL BULMA ETKİNLİĞİ ve cevapları

0 Comments

A . Aşağıda verilen isimlerin ek fiillerini uygun kutucuğa işaretleyiniz.

 İsimlerGörülen geçmiş zDuyulan geçmiş z.Geniş zamanŞart kipi İsimlerGörülen geçmiş zDuyulan geçmiş z.Geniş zamanŞart kipi
1Kitapmış.    16Yağmursa.    
2Kalemdir.    17Telefondu.    
3Çiçekti.    18Öğretmendir.    
4Bulutsa.    19Oyuncakmış.    
5Şekermiş.    20Kahvaltıydı.    
6Kuştur.    21Fotoğraftır.    
7Çocuktuk.    22Kardeşlerse.    
8Hızlıysanız.    23Çamurluysa.    
9Duraktır.    24Pencereymiş.    
10Elbiseydi.    25Dolaptır.    
11Bahçeymiş.    26Merdivenmiş.    
12Komikseniz.    27Arabadır.    
13Evdir.    28Heykeldi.    
14Anneydi.    29Bilgidir.    
15Babaydı.    30Kazanırsa.    

B . Aşağıdaki birleşik zamanlı fiillerin ekfiilin hangi zamanıyla çekimlendiğini uygun yere işaretleyiniz.

 Birleşik zamanlı fillerHikaye birleşik z.Rivayet birleşik z.Şart birleşik z. Birleşik zamanlı fillerHikaye birleşik z.Rivayet birleşik z.Şart birleşik z.
1Kazanıyormuş.   1Takaydı.   
2Koşardı.   2Çözüyormuş.   
3Okuyacaksa.   3Taşırdı.   
4Yapmışsa.   4Unutmuşsa.   
5Gitmeliymiş.   5Temizlerse.   
6Taşıyacaklar.   6İstiyormuş.   
7Konuşmuştuk.   7Büyüyecekti.   
8Bekliyormuş.   8Ararsa.   
9Görecektim.   9Bakıyordu.   
10Ezberlediysen.   10Gelecekse.   
11Düşünseydik.   11Boyarmış.   
12Alacaktık.   12Almalıymış.   
13Görüyormuş.   13Değişecekti.   
14Başarmalıysak.   14Sevecekse.   
15Geliyormuş.   15Gülseymiş.   

CEVAPLAR

A . BÖLÜMÜ

 Görülen geçmiş zDuyulan geçmiş z.Geniş zamanŞart kipi Görülen geçmiş zDuyulan geçmiş z.Geniş zamanŞart kipi
1 x  16   x
2  x 17x   
3x   18  x 
4   x19 x  
5 x  20x   
6  x 21  x 
7x   22   x
8   x23   x
9  x 24 x  
10x   25x   
11 x  26 x  
12   x27  x 
13  x 28x   
14x   29  x 
15 x  30   x

B . BÖLÜMÜ

 Hikaye birleşik z.Rivayet birleşik z.Şart birleşik z. Hikaye birleşik z.Rivayet birleşik z.Şart birleşik z.
1 x 16x  
2x  17 x 
3  x18x  
4  x19  x
5 x 20  x
6 x 21 x 
7x  22x  
8 x 23  x
9x  24x  
10  x25  x
11x  26 x 
12x  27 x 
13 x 28x  
14  x29  x
15 x 30 x 

İndirmek için tıklayınız.

sıradan dersler

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.