EK FİİL (EK EYLEM) ÖZET KONU ANLATIM ikinci bölüm

0 Comments

B . BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL YAPMAK: Basit zamanlı, yani tek bir kip almış, fiillere gelerek ikinci bir kip olarak eklenip birleşik zamanlı yaparlar. İkinci kip eki ne ise ona göre isimlendirilirler. Üç şekli vardır: hikaye (-di), rivayet (-miş), şart (-se)

Bir başka deyişle: fiil kök + kip eki + kip eki + kişi eki

Örnek : oku-yor- dum : şimdiki zamanın hikayesi

1 . Hikaye birleşik zaman: Haber veya dilek kiplerinden sonra -di, -dı, -du, -dü ekleri getirilerek yapılır.

Örnek: Yaz-malı-y- dım: gereklilik kipinin hikayesi

                Öğren-ecek-tim: gelecek zamanın hikayesi

               Kazan-sa-y-dım: şart kipinin hikayesi

2 . Rivayet birleşik zaman: Haber veya dilek kiplerinden sonra-mış, -miş, -muş, -müş ekleri getirilerek yapılır.

Örnek: Anla-r-mış: geniş zamanın rivayeti

             Koş-acak-mış: gelecek zamanın rivayeti

                Bil-se-y-miş: şart kipinin rivayeti

3 . Şart birleşik zaman: Haber kiplerinden sonra (dilek kipleriyle olmuyor) -se, -sa ekleri getirilerek yapılır.

Örnek: Yaşı-yor-sak: şimdiki zamanın şartı

                Çalış-ır-san: geniş zamanın şartı

              Duy-muş-sa: duyulan geçmiş zamanın şartı

Ek fiillerin cümleye kattığı anlamlar: Ekfiiller kullanıldıkları cümleye şart, küçümseme, kesinlik, terk edilmiş bir alışkanlık, ihtimal, kesinlik, başkasından duyma ve gerçekleşmemiş beklenti anlamları katar.

Örnek: Ödevi şimdiye kadar yapmıştır. (ihtimal- olasılık)

                Yüz soruyu yarım saatte çözecekmiş. (küçümseme)

                Eskiden sürekli kütüphaneye gidermiş. (terkedilmiş alışkanlık)

İndirmek için tıklayınız.

sıradan dersler

Categories:

1 thought on “EK FİİL (EK EYLEM) ÖZET KONU ANLATIM ikinci bölüm”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.