FİİLDE YAPI ZOR SEVİYE TEST VE CEVAPLARI

0 Comments

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı:

1. Aşağıdaki şıklardan hangisinde kurallı birleşik fiillerin tümüne örnek vardır?

a) anlayabilmek- gülüvermek- uçayazmak- göze girmek

b) yazabilmek- dönüvermek- düşeyazmak- uyuyakalmak

c) koşabilmek- uçuvermek- çıkagelmek- bekleyedurmak

d) geçebilmek- uyanıvermek- geç olmak- söylenegelmek

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik fiil rica anlamı katmıştır?

a) Şiirin sonuna bir mısra daha yazıverdi.

b) Elindeki top çok hızlı olunca kayıverdi.

c) Çok soğuk oldu pencereyi kapatıver.

d) Masanın üstündeki kitapları uzatıver.

“Kış mevsimi geliyordu. Yaklaşan soğuklar ve dökülen yapraklardan belliydi. Tüm göçmen kuşlar çoktan gitmişti. Odunlar kırılmış, sobalar kurulmuştu. Yağız’ın annesi kalın kıyafetleri hazırlamıştı.” 

3. Yukarıdaki paragrafta türemiş yapılı kaç tane fiil kullanılmıştır?

a) 3                 b) 4              c) 5                 d) 6          

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapı yönünden farklı bir fiil kullanılmıştır?

a) Okuldan sonra hep beraber kütüphaneye gidebiliriz.

b) Bu uzun problemin çözüm yolunu bir türlü anlayamadım.

c) Bu kötü kazayı bu kadar hafif atlattığın için şükretmelisin.

d) Annem ve babam bir çırpıda bütün oyuncakları toplayıverdi.

5. “İlkokula yeni başlamıştım. Güzel bir okul çantası ve rengarenk defteler almıştık. İlk gün çok heyecanlanmış, biraz da korku hissetmiştim. Şimdi o günleri hatırladıkça kendi kendime gülerim.” Bu cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Bu cümlelerde kurallı birleşik fiil kullanılmıştır.

b) Bu cümlelerde basit, türemiş, birleşik fiil kullanılmıştır.

c) Bu cümlelerde iki tane basit fiil kullanılmıştır.

d) Bu cümlelerde iki tane türemiş fiil kullanılmıştır.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir birleşik fiil kullanılmıştır?

a) Bilmediğiniz soru cevaplarını boş bırakabilirsiniz.

b) Koridordaki panoda resmini görünce mutlu oldu.

c) Yazın ortasında birdenbire yağmur yağıverdi.

d) Yaramazlık yapınca annesinin kalbini kırmıştı.

7. “Dünyada çevresel sorunlara hala bir çözüm üretilemedi. Tüm insanlık tarih boyunca uğraşaduruyor bu sorunlarla.” Bu cümlelerde bulunan birleşik fiiller hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) yeterlik- yaklaşma            b) yeterlik- sürerlik

c) tezlik- sürerlik                    d) tezlik- yeterlik

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ”etmek” sözcüğü yardımcı fiil olarak kullanılmamıştır?

a) İstersen panoyu düzenlemende yardım edeyim.

b) Öğretmenimizden birkaç gün daha rica ettim.

c) Bence dünyadaki en pahalı ev bir trilyon eder.

d) Hazırladığı posterle bence bu puanı hak ediyor.

IVerilen sürede tüm soruları cevaplayamadı.
IIAğaçtaki bütün kuşlar ürkünce uçuverdiler.
IIIFestival için çadırların hepsi buraya kurulacakmış.
IVGeç kalınca otobüs maalesef bizi beklemedi.

9.  Yukarıdaki fiillerden hangilerinin yüklemleri yapı yönünden aynıdır?

a) I- II           b) II- III               c) III- IV             d) I- IV

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi kurallı birleşik fiildir?

a) Bana yapılan tüm haksızlıklara sabrettim.

b) Durumu kötü olan insanları desteklemeliyiz.

c) Çantamı ve eşyalarımı okulda bırakmadım.

d) O da çok aydınlıkta uzağı iyi göremezmiş.

11 . ” Güneş yeni doğuyordu. Horoz sesleri uzak kümeslerden yankılanıyordu. Sis daha kalkmamış göz gözü görmüyordu. İnsanlar henüz uyanamamışlardı henüz.” Bu cümledeki altı çizili fiillerin yapı özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Basit- türemiş- anlamca kalıplaşmış birleşik fiil- türemiş

b) Basit- türemiş- kurallı birleşik fiil- anlamca kalıplaşmış birleşik fiil

c) Basit- türemiş- anlamca kalıplaşmış birleşik fiil- kurallı birleşik fiil

d) Basit- anlamca kalıplaşmış birleşik fiil- türemiş- türemiş

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilin yapısı belirtilirken yanlışlık yapılmıştır?

a) Haftaya kadar bütün posteri yapacağız. (Basit fiil)

b) Kalabalığın içinde arkadaşımı göremedim. (Türemiş fiil)

c) Küçük çocuk bahçeden sokağa çıkıverdi. (Birleşik fiil)

d) Osmanlı Devleti yıllar önce burada kuruldu. (Türemiş fiil)

13. “Yeterlilik fiillerinin olumsuzu yapılırken

-ebilmek yardımcı fiili genellikle kullanılmaz.” Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

a) Bu hikayeyi kimse onun kadar güzel anlatamazdı.

b) Verdiğimiz kitap siparişi yarına gelmeyebilirmiş.

c) Küçük çocuk daha kaşıkla çorba bile içemiyordu.

d) Tek ayağımın üstünde beş dakika bile duramam.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “buyurmak” sözcüğü yardımcı fiil olarak kullanılmıştır?

a) Misafirlerimiz siz önden buyurunuz.

b) Lütfen hepiniz bu sofraya buyurun.

c) Dinimiz hayvanları da korumayı buyurur.

d) Müsaade buyurursanız, söyleyebilir miyim?

15. “Çocukluk yıllarından itibaren yüzme sporuna yöneliyor.”  Bu cümlenin yüklemi ile aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi özdeştir?

a) Bütün konuyu artık çok rahat anlatabilirdi.

b) Rüyasında çiçekler arasında yürüyordu.

c) Bu yıl bütün sınıfların üst kata taşındı.

d) Her zaman listenin ilk sırasında olacaktı.

Lütfen iki düşünün bir işaretleyin.

Başarılar dilerim.

CEVAPLARIM

123456789101112131415
               

Word halinde indirmek için tıklayınız.

sıradan dersler

https://siradandersler.com

CEVAPLAR

123456789101112131415
BDACADBCADCBBDC
Categories:

1 thought on “FİİLDE YAPI ZOR SEVİYE TEST VE CEVAPLARI”

  1. Songül kokur dedi ki:

    Teşekkürler hocam elinize emeğinize sağlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.