FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) ZOR SEVİYE TESTİ VE CEVAPLARI

0 7 Comments

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı:

1 . “Bazı sıfat fiil ekleri ile kip ekleri bazen  karışabiliyor.” Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisindeki eşleştirmede yanlışlık yapılmıştır?

 Sıfat fiilKip eki
aKırılmış odunları yerleştirdim.Daha önce yazılmış bir şiir bir okudum.
bSınıftaki öğrencilerden bazıları tanıdık.Matematikteki yeni konuyu çok iyi anladık.
cSokakta görünmez bir kaza ile karşılaştık.Bu günlerde İstanbul’a gidilmez.
dSenin ismin listenin en sonuna yazılacak.İlk derse bu hikayeler okunacak.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmış?

a) Uzak ülkelerde yaşayan insanları merak ediyorum.

b) Programda tartışılacak konular önceden belirlenecek.

c) Sınıftaki çalışkan öğrencilere fazladan ödül verilmeli.

d) Doğum günü partisine bütün tanıdıklarını çağıracak.

3. Aşağıdaki cümlelerde olumsuzluk eki -me, -ma farklı bir görevde kullanılmıştır?

a) Ege’de zeytin toplama zamanı geldi.

b) Bundan sonra ödevlerimi unutmayacak.

c) Bir daha asla kırma insanların kalbini.

d) Çocuklar hiçbir şeyden korkmamalı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem sıfat fiil hem isim fiil bir arada kullanılmış?

a) Cevabı biraz düşünüp cevaplamak istiyor.

b) Yarış pistinde koşan çocuk durmakta zorlandı.

c) Çiçekleri koklamak, kuşları izlemek isterdim.

d) Derste konuşup anlaşarak konuyu tamamladık.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan fiilimsi bir durumun artarak devam ettiğini anlatmaktadır?

a) Türkçe sınavdaki yanlışlarımı düzeltmek isterdim.

b) Pikniğe gitme planımızı haftaya salı gününe erteledik.

c) Toplantıda alınan kararları gerçekleştirmeyi düşünüyor.

d) Durakta otobüsü bekledikçe sabırsızlığım artıyordu.

I . Görünen köy kılavuz istemez.

II. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.

III. Can çıkmadan huy çıkmaz.

IV. Her çıkışın bir inişi vardır.

6. Yukarıda verilen atasözlerinden hangi ikisinde aynı türden fiilimsiler kullanılmıştır?

a) I- II      b) II- III         c) III- IV      d) II- IV

7. Aşağıdaki fiilimsi gruplarından hangisinde hepsinin türü aynıdır?

a) koşar, anlayan, okuduğu, yazmadan, tanıdık

b) düşündükçe, konuşma, unutunca, karşılaşırken

c) verilen, kırılası, görülecek, tanınmış, görünür

d) vermek, söyleyiş, dokunup, oynamaya, istemek

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilimsi bir varlığın niteliğini belirtiyor?

a) İmza gününe gitmeyi çok istiyorlar.

b) Defterdeki karalanmış sayfaları gördüm.

c) Aldığı kıyafetleri genişletmeyi düşünmüş.

d) Fidanlar gün geçtikçe büyüyüp güzelleşecek.

9. ” Dağların ardından doğan güneşin ilk ışıkları geniş ovayı aydınlatırken çiftliktekiler uyanmak üzereydi.” Cümlesinde yer alan fiilimsilerin sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir? 

a) sıfat- zarf- isim             b) isim- zarf- sıfat

c) sıfat- isim- zarf             d) zarf- sıfat- isim

10. Aşağıdaki fiilimsilerden (eylemsilerden) hangisi farklıdır?

a) Sonu görülmeyen yola girilmez.

b) Çözülemeyen soruları boş bıraktım.

c) Sınavı bitirmeden dışarı çıkamazsınız.

d) Masada kullanılmayan eşyaları kaldırmış.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil tamlama şeklinde kullanılmamıştır?

a) İki kıtayı birbirine bağlayan şehirlerimiz var.

b) Yazar başından geçmiş hatıralarını anlatıyor.

c) Tatilden sonra açılacak okulları söylediler.

d) Derste söylenenleri deftere yazmalısın.

12. Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarf görevindeki sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

a) Ahmet sınıftan içeri koşa koşa girdi.

b) En arkadaki sırasına sessizce oturdu.

c) Birden kalkıp pencereye doğru gitti.

d) Dışardaki arkadaşlarını görünce güldü.

13. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yay ayraç içinde verilen ekler eklendiğinde çekimli fiil olur?

a) Her sabah erkenden kalk…….. okula servisle giderdi. (-ar)

b) Raftaki alfabetik sıralan……. kitaplara bakıyor. (-mış)

c) Hayat her zaman bulun…… fırsatlar verir insana. (-maz)

d) Vapurda akşamları tanı…….. yüzlerle karşılaşırdım. (-dık)

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalıcı isme dönüşmüş bir isim fiil yoktur?

a) Sahilde uçurtma şenliği düzenlenecek.

b) Programın açılış konuşmasını hazırladı.

c) Annem bize en güzel yemeğini yapmış.

d) Tüm bilgileri danışmadan alabilirsin.

15. Aşağıdaki cümlelerde fiilimsi bir sözcük grubu içinde kullanılmamıştır?

a) Yüksek bir not almak isteyenler çok çalışsınlar.

b) Matematik konularını çalışırken not almalısın.

c) Bu sınavın sorularını düşünerek cevaplayınız.

d) İsminin okunduğunu duyunca heyecanlandı.

Lütfen iki düşünün bir işaretleyin.

Başarılar dilerim.

CEVAPLARIM

123456789101112131415
               

Word halinde indirmek için tıklayınız.

sıradan dersler

CEVAPLAR

123456789101112131415
DDABDACBACDBABC
Categories:

7 thoughts on “FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) ZOR SEVİYE TESTİ VE CEVAPLARI”

 1. Mehmet dedi ki:

  Elinize sağlık.Çözümleri yok mu ?

  1. siradandersler dedi ki:

   Sayfanın alt kısmında cevap anahtarları bulunuyor.

 2. Songül kokur dedi ki:

  Teşekkürler hocam

 3. Songül kokur dedi ki:

  Elinize emeğinize sağlık

 4. Songül kokur dedi ki:

  Faydalı olması temennisi ile

 5. Songül kokur dedi ki:

  Güzel bir paylaşım olmuş

 6. Songül kokur dedi ki:

  Çok sağolun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.