İSİMLER (AD) KONU ANLATIM

0 Comments

Canlı, cansız bütün varlıkları kavramları tanıtmaya yarayan kelimelere isim (ad) denir. Çeşitleri yönünden isimler gruplara ayrılır.

1.Varlıkların Verilişine Göre:

a)- Özel İsimler: Benzeri olmayan her hangi bir özelliği ile farklı olan isimlerdir. Kişi, hayvan, dil, din, millet, ülke, kitap, dergi, gazete, kurum, dernek, okul isimleri özel isimlerdir. (İlk harfleri büyük yazılır, çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.)

Örnek: Yahya Kemal, Boncuk, Trabzon, Türkçe, İslamiyet, Japon, Azerbaycan,    

 Nutuk, Türk Dil Kurumu… 

b)- Cins İsimler: Aynı türden varlıklara verilen genel isimlere, temel varlıklara denir.

Örnek: İnsan, hayvan, ev, çocuk, kol…

Not: Cümle içinde bazı cins isimler özel olarak da kullanılabilir.

Örnek: Çiftçiler pamuk ektiler.

                    Kedimiz Pamuk çok temizdir.

2.Maddelerine Göre:

a)-Somut İsimler: Varlıkları herhangi bir duyu organıyla anlaşılabilen isimlerdir.

Örnek: Su, toprak, ateş, hava, elektrik, yaprak…

b)- Soyut İsimler: Madde halinde olamayan, herhangi bir duyu organıyla algılanamayan ama varlığından emin olduğumuz isimlerdir.

Örnek: Neşe, korku, cesaret, Allah, melek, akıl…

3.Varlıkların Sayılarına Göre:

a)-Tekil İsimler: Tek bir varlığı belirten isimlerdir.

Örnek: Kedi, resim, insan, yıldız…

b)- Çoğul İsimler:  Birden çok varlığı karşılayan isimlere denir. -ler, -lar ekiyle yapılır.

Örnek: Kalemler, sınıflar, çiçekler, evler…

c)-Topluluk İsimleri: teklerin oluşturduğu grubu tanıtan isimlerdir. (Asker tekil bir varlıktır ama birçok tanesi orduyu oluşturur.)

Örnek: Sınıf, takım, orman…

Not: Topluluk isimlerinin çoğulları yapılabilir.

Örnek: Sınıflar, takımlar, ormanlar…

İsimlerde Küçültme: Bir varlığın boyutu, küçüklüğü önüne getirilen küçük, minik gibi sıfatlarla yapılır. Bazı cümlelerde bu sıfatların yerine ismin sonuna -cık, -cik ekleri getirilerek de yapılır. ( -k harfiyle biten sözcüklerde bu harf düşer.)

Örnek: Tepecik, adacık…

Not: Küçültme eki bazı cümlelerde acıma küçümse anlamı katar. Bazı kullanımlarda kalıcı isim haline dönüşür.

Örnek: İnsancıklar (acıma)

              Bademcik (kalıcı isim)

İndirmek için tıklayınız.

sıradan dersler

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.