Kategori: Özet Konu Anlatımı

EK KONUSU ÖZET ANLATIMI

Kendi başlarına anlamları olmayan, eklendiği kelimeyle anlam ve görev kazanan veya yeni bir kelime türeten harf ya da harf topluluklarına ek denir. Örnek: -lar, -ecek, -dan, -e, -miş Ekler
siradandersler no comments

EK KONUSU ÖZET ANLATIMI 2. BÖLÜM

Fiil Çekim Ekleri: Fiillerin cümle içinde kullanılabilmesini sağlayan eklerdir. Bütün fiil çekim eklerine kip eki denir. Kip ekleri ikiye ayrılır. Kip ekleri ayrıca daha ayrıntılı anlatıldı. GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
siradandersler 2 comments

KÖK KONUSU ÖZET ANLATIMI

Kelimelerin anlamlı en küçük parçasına kök denir. Her dilin farklı bir kök yapısı vardır. Türk Dili’nin diğer dillerden farkı yeni kelime türetilirken köklere ek getirilerek yapılır. Dilimizde bütün kelimeler
siradandersler no comments

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1. BÖLÜM

nokta ve virgül en fazla kullanılan noktalama işaretidir.
siradandersler no comments

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2. BÖLÜM

4. İki Nokta ( : ) : Açıklama yapılacaksa, örnek verilecekse ve karşılıklı konuşmalarda konuşacak kişinin adından sonra kullanılır. Matematik dersinde bölme işareti olarak kullanılır. Örnek: Hikaye (Öykü ):
siradandersler no comments

NOKTALAMA İŞARETLERİ 3. BÖLÜM

8. Kısa Çizgi: Satır sonuna sığmayan kelimelerin hecelerini alt satıra yazarken konur. Cümle içinde ara söz veya ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Dil bilgisinde ekleri ve kökleri ayırmak için
siradandersler no comments

YAZI TÜRLERİ-DÜZ YAZI DÜŞÜNCE YAZILARI

Yazarın herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini anlattığı yazılara denir. Düşünceleri anlatışına göre değişik türleri vardır: 1. Deneme: yazarın bir konu üzerinde düşüncelerini ispatlamadan, kesin yargılara varmadan, kendine ait düşüncelerle
siradandersler no comments

YAZI TÜRLERİ – DÜZ YAZI OLAY YAZILARI 1. BÖLÜM

Duygu, düşünce ve isteklerin paragraflar (içinde anlam bütünlüğü olan cümleler topluluğu) halinde yazıya aktarılmasına düz yazı denir. Düz yazı düşünce yazıları ve olay yazıları olarak ikiye ayrılır. A)-OLAY YAZILARI:
siradandersler no comments

YAZI TÜRLERİ – DÜZ YAZI OLAY YAZILARI 2. BÖLÜM

5. Anı: Bir yazarın başından geçen veya şahit olduğu bir olayı edebi bir dille anlattığı yazı türüne anı denir. Anılar belli bir dönem ışık tutan belge özelliği taşıyabilir. Türk
siradandersler no comments

YAZI TÜRLERİ- EDEBİ TÜRLER ŞİİR 1. BÖLÜM

İnsanlık tarihinin başlangıcı kabul edilen yazı M. Ö. 4000-3000 yıllarında Sümerliler Medeniyeti tarafından icat edildi. ( İnsanlar öncesinde mağara resimleri ile anlaşıyordu. ) Hızla yayılan yazı günümüzde tüm toplumlarda
siradandersler no comments