Kategori: Özet Konu Anlatımı

FİİLDE YAPI KONU ANLATIM ÖZET

İş (kılış), oluş ve durum anlamları taşıyan -mek, -mak mastar ekleri alabilen sözcüklere fiil denir. Dilimizin en temel sözcük türü olan fiiller cümle içinde kullanılırken kip ekleri ile çekimli
siradandersler no comments

EK FİİL (EK EYLEM) ÖZET KONU ANLATIM

Ekfiilin temelde iki farklı görevi vardır. A . İSİMLERE GELEREK YÜKLEM YAPMAK: Bazı cümlelerin yüklemi fiil değil, isim veya isim soylu kelimelerdir. İsimlere gelerek onları cümlenin yüklemi yapan -imek
siradandersler no comments

EK FİİL (EK EYLEM) ÖZET KONU ANLATIM ikinci bölüm

B . BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL YAPMAK: Basit zamanlı, yani tek bir kip almış, fiillere gelerek ikinci bir kip olarak eklenip birleşik zamanlı yaparlar. İkinci kip eki ne ise ona
siradandersler no comments

ZARF ( BELİRTEÇ ) KONU ANLATIM

Fiillerden ve diğer zarflardan önce gelerek fiilin niteliğini belirten sözcüklere denir. Fiilleri cümle içinde zaman, durum, miktar ( azlık çokluk ), soru ve yer yön bakımlardan belirtirler. 1.Zaman Zarfları:
siradandersler no comments

YAZI TÜRLERİ-DÜZ YAZI DÜŞÜNCE YAZILARI

Yazarın herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini anlattığı yazılara denir. Düşünceleri anlatışına göre değişik türleri vardır: 1. Deneme: yazarın bir konu üzerinde düşüncelerini ispatlamadan, kesin yargılara varmadan, kendine ait düşüncelerle
siradandersler no comments

YAZI TÜRLERİ – DÜZ YAZI OLAY YAZILARI 1. BÖLÜM

Duygu, düşünce ve isteklerin paragraflar (içinde anlam bütünlüğü olan cümleler topluluğu) halinde yazıya aktarılmasına düz yazı denir. Düz yazı düşünce yazıları ve olay yazıları olarak ikiye ayrılır. A)-OLAY YAZILARI:
siradandersler no comments

YAZI TÜRLERİ – DÜZ YAZI OLAY YAZILARI 2. BÖLÜM

5. Anı: Bir yazarın başından geçen veya şahit olduğu bir olayı edebi bir dille anlattığı yazı türüne anı denir. Anılar belli bir dönem ışık tutan belge özelliği taşıyabilir. Türk
siradandersler no comments

YAZI TÜRLERİ- EDEBİ TÜRLER ŞİİR 1. BÖLÜM

İnsanlık tarihinin başlangıcı kabul edilen yazı M. Ö. 4000-3000 yıllarında Sümerliler Medeniyeti tarafından icat edildi. ( İnsanlar öncesinde mağara resimleri ile anlaşıyordu. ) Hızla yayılan yazı günümüzde tüm toplumlarda
siradandersler no comments

YAZI TÜRLERİ- EDEBİ TÜRLER ŞİİR 2. BÖLÜM

2. Didaktik ( Öğretici ) şiir: Okuyucuya bir ders veren, nasihat içeren şiir türüdür. İçinde mutlaka bir öğüt vardır. Türk Edebiyatında ilk akla gelen şair Yunus Emre’dir. Örnek: Elif
siradandersler no comments

ANLATIM BOZUKLUKLARI-ANLAMLA İLGİLİ 2. BÖLÜM

3.Yanlış Yerde Kullanılan Kelimeler: Cümleler dil bilgisi kurallarına uygun ve mantıklı olmaması anlatım bozukluğuna sebep olur. Örnek: İzinsiz inşaata girmek tehlikelidir. (İnşaata izinsiz girmek tehlikelidir.) Alkollü araba kullanmanın cezası
siradandersler no comments