Kategori: 8. sınıf

TÜRKÇESİ VARKEN EŞLEŞTİRME ETKİNLİĞİ VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: Aşağıda verilen yabancı kelimeleri Türkçe karşılıklarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz. 1        Reel           Sergi tezgahı 2 Montaj   Hoş
siradandersler no comments

DUYGU BELİRTEN CÜMLELERİ ANLAMLARINA GÖRE AYIRABİLME ETKİNLİĞİ VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı:       Cümleler Pişmanlık Uyarı Öneri İstek Özlem Küçümseme Eleştiri Beğenme Şaşırma Varsayım 1 Bir yazı ancak bu kadar
siradandersler no comments

ANLATIM BOZUKLUĞU KONUSU YAPISAL (DİLBİLGİSİ) YÖNDEN HIZLI BULMA ETKİNLİĞİ VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:                  Yanlış cevap sayısı: Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluğunu bularak örnekteki gibi uygun yeri işaretleyiniz.         Cümleler  Özne yüklem uyumsuzluğu Öge
siradandersler no comments

CÜMLE TÜRLERİ TÜM ÖZELLİKLERİ ETKİNLİĞİ ve cevapları

Öğrencinin Adı Soyadı:                                                        Doğru cevap sayısı:               Yanlış cevap sayısı: Aşağıda verilen cümleleri özelliklerine göre örnekteki gibi inceleyiniz.   Cümleler Yüklemin türüne  göre Öge dizilişine göre Anlamına göre Yapısına göre
siradandersler no comments

ÖGE AYRIMI DOĞRU-YANLIŞ ETKİNLİĞİ ve cevapları

Öğrencinin Adı Soyadı:                                                        Doğru cevap sayısı:               Yanlış cevap sayısı: Aşağıdaki cümlelerde öge ayrımına dikkat ediniz doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.   Cümleler Doğru Yanlış 1 Kitap okumak
siradandersler no comments

İSTENİLEN ÖGE DİZİLİŞİNDE CÜMLE KURMA ETKİNLİĞİ ve cevapları

Öğrencinin Adı Soyadı:                                                        Doğru cevap sayısı:               Yanlış cevap sayısı: Aşağıda verilen öge dizilişlerine uygun olarak örnekteki gibi cümleler kurunuz. 1 Öge dizilişi Özne / belirtili n. / dolaylı t.
siradandersler no comments

SIFAT FİİL, ADLAŞMIŞ SIFAT AYRIMI ETKİNLİĞİ ve cevapları

Öğrencinin Adı Soyadı:                                                  Doğru cevap sayısı:             Yanlış cevap sayısı: Aşağıda verilen cümlelerde sıfat fiil veya adlaşmış sıfat oluşuna göre uygun yeri işaretleyiniz.   Cümleler Sıfat fiil Adlaşmış sıfat 1
siradandersler no comments

VERİLEN FİİLERDEN FARKLI TÜRLERDE FİİLİMSİ TÜRETME ETKİNLİĞİ ve cevapları

Öğrencinin Adı Soyadı:                                                 Doğru cevap sayısı:               Yanlış cevap sayısı: Aşağıda verilen fiillerden üç türde de fiilimsiler türetiniz.   FİİLER FİİLİMSİ TÜRÜ CÜMLELER 1 Okumak İsim       Sıfat
siradandersler no comments

İSİM FİİL, KALIPLAŞMIŞ İSİM AYIRMA ETKİNLİĞİ ve cevapları

Öğrencinin Adı Soyadı:                                         Doğru cevap sayısı:           Yanlış cevap sayısı: Aşağıda verilen cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeleri isim fiil veya kalıplaşmış isim olarak ayırt edip uygun yerleri işaretleyiniz.   Cümleler
siradandersler no comments

METİN TÜRLERİ DOĞRU YANLIŞ ETKİNLİĞİ ve cevapları

Öğrencinin Adı Soyadı:                                                Doğru cevap sayısı:           Yanlış cevap sayısı: Metin türleriyle ilgili bilgilerden doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız.   Bilgiler Doğru Yanlış 1 Masallar tekerlemeyle başlar, tekerlemeyle
siradandersler no comments