Kategori: 6. sınıf

DE, Mİ, Kİ’NİN YAZIMI KONU ANLATIM

De’nin Yazımı: 1 . Bulunma hal eki olan -de: İsimlere gelerek bulunma anlamı katar. Sürekli bitişik yazılır. Cümleden çıkarılıp okunduğu zaman cümlenin anlamı bozulur. Ünlü uyumuna ve se olaylarına
siradandersler no comments

YAZI TÜRLERİ-DÜZ YAZI DÜŞÜNCE YAZILARI

Yazarın herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini anlattığı yazılara denir. Düşünceleri anlatışına göre değişik türleri vardır: 1. Deneme: yazarın bir konu üzerinde düşüncelerini ispatlamadan, kesin yargılara varmadan, kendine ait düşüncelerle
siradandersler no comments

YAZI TÜRLERİ – DÜZ YAZI OLAY YAZILARI 1. BÖLÜM

Duygu, düşünce ve isteklerin paragraflar (içinde anlam bütünlüğü olan cümleler topluluğu) halinde yazıya aktarılmasına düz yazı denir. Düz yazı düşünce yazıları ve olay yazıları olarak ikiye ayrılır. A)-OLAY YAZILARI:
siradandersler no comments

YAZI TÜRLERİ – DÜZ YAZI OLAY YAZILARI 2. BÖLÜM

5. Anı: Bir yazarın başından geçen veya şahit olduğu bir olayı edebi bir dille anlattığı yazı türüne anı denir. Anılar belli bir dönem ışık tutan belge özelliği taşıyabilir. Türk
siradandersler no comments

YAZI TÜRLERİ- EDEBİ TÜRLER ŞİİR 1. BÖLÜM

İnsanlık tarihinin başlangıcı kabul edilen yazı M. Ö. 4000-3000 yıllarında Sümerliler Medeniyeti tarafından icat edildi. ( İnsanlar öncesinde mağara resimleri ile anlaşıyordu. ) Hızla yayılan yazı günümüzde tüm toplumlarda
siradandersler no comments

YAZI TÜRLERİ- EDEBİ TÜRLER ŞİİR 2. BÖLÜM

2. Didaktik ( Öğretici ) şiir: Okuyucuya bir ders veren, nasihat içeren şiir türüdür. İçinde mutlaka bir öğüt vardır. Türk Edebiyatında ilk akla gelen şair Yunus Emre’dir. Örnek: Elif
siradandersler no comments

EDATLAR (ilgeç) VE BAĞLAÇLAR

EDATLAR Yalnız başlarına anlamları olamayan, cümle içerisinde kelimeler arasında anlam ilgileri kuran kelimelere edat denir. Edatlar cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin anlamında bozulmalar yaşanır. Bazı edatlar: Gibi: Kullanıldığı cümlelerde benzerlik
siradandersler no comments

SIFAT (ÖNAD) KONU ANLATIM

İsimleri renk, biçim yönlerinden niteleyen; sayılarını, yerlerini belirten kelimelere denir. İsimler gibi çekim ekleri almazlar. Örnek: Kırmızı kalem, iki çocuk, sağlam masa…  Görev ve anlam bakımından ikiye ayrılırlar: 1.Niteleme
siradandersler no comments

İSİMLER (AD) KONU ANLATIM

Canlı, cansız bütün varlıkları kavramları tanıtmaya yarayan kelimelere isim (ad) denir. Çeşitleri yönünden isimler gruplara ayrılır. 1.Varlıkların Verilişine Göre: a)- Özel İsimler: Benzeri olmayan her hangi bir özelliği ile
siradandersler no comments

ZAMİR (ADIL) KONU ANLATIM

Cümle içinde isim olmadıkları halde isim gibi kullanılan, isim özellikleri taşıyan (hal eki alabilen, çoğul ekleri alabilen) sözcük türüne zamir denir. Unutmayalım ki zamir isimlerin yerini geçici süreliğine tutabilir.
siradandersler no comments