Kategori: 7. sınıf

FİİLDE YAPI KONU ANLATIM ÖZET

İş (kılış), oluş ve durum anlamları taşıyan -mek, -mak mastar ekleri alabilen sözcüklere fiil denir. Dilimizin en temel sözcük türü olan fiiller cümle içinde kullanılırken kip ekleri ile çekimli
siradandersler no comments

EKFİİL (EKEYLEM) ÖZET KONU ANLATIM

Ekfiilin temelde iki farklı görevi vardır. A . İSİMLERE GELEREK YÜKLEM YAPMAK: Bazı cümlelerin yüklemi fiil değil, isim veya isim soylu kelimelerdir. İsimlere gelerek onları cümlenin yüklemi yapan -imek
siradandersler no comments

EKFİİL (EKEYLEM) ÖZET KONU ANLATIM ikinci bölüm

B . BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL YAPMAK: Basit zamanlı, yani tek bir kip almış, fiillere gelerek ikinci bir kip olarak eklenip birleşik zamanlı yaparlar. İkinci kip eki ne ise ona
siradandersler no comments

ZARF ( BELİRTEÇ ) KONU ANLATIM

Fiillerden ve diğer zarflardan önce gelerek fiilin niteliğini belirten sözcüklere denir. Fiilleri cümle içinde zaman, durum, miktar ( azlık çokluk ), soru ve yer yön bakımlardan belirtirler. 1.Zaman Zarfları:
siradandersler no comments

FİİL (EYLEM) VE KİP KONU ANLATIM 1. BÖLÜM

Varlıkların (isimlerin) yaptıkları iş, oluş, durum belirten kelimelere fiil denir. Türkçenin en geniş sözcük türüdür. Fiilleri diğer sözcük türlerinden ayırmak için kök haline -mek veya -mak eki getiriyoruz ;
siradandersler no comments

FİİL (EYLEM) VE KİP KONU ANLATIM 2. BÖLÜM

2) KİŞİ EKLERİ: Fiilin kim tarafından yapıldığını belirten kiplerdir. Fiil köküne getirilen ekten kişi anlaşılır: 1. Tekil Kişi ( Şahıs ): -m 2. Tekil Kişi ( Şahıs ): -n
siradandersler no comments

FİİLDE (EYLEMDE) ANLAM KONU ANLATIM

Fiiller anlamaları bakımında üç gruba ayrılır. 1.İş ( Kılış ) Fiilleri: Bir iş, hareket olan fiillerdir. Bu fiillerde bir özne yani işi yapan ve bir nene işten etkilenen olmalı
siradandersler no comments