Kategori: 8. sınıf

B)-ANLATIM BOZUKLUKLARI-DİL BİLGİSİ (YAPI) YÖNÜNDEN 2. BÖLÜM

4.Zarf Tümleci Etkinliği: Zarf tümleci gereken cümlelerde olmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Örnek: Her zaman sizin yanınızdayım, sizi yalnız bırakmayacağım. (İkinci cümleye hiçbir zaman kelimesi eklenmeli.) 5.Yüklem Eksikliği: Çoğunlukla
siradandersler no comments

ANLATIM BOZUKLUKLARI-ANLAMLA İLGİLİ 2. BÖLÜM

3.Yanlış Yerde Kullanılan Kelimeler: Cümleler dil bilgisi kurallarına uygun ve mantıklı olmaması anlatım bozukluğuna sebep olur. Örnek: İzinsiz inşaata girmek tehlikelidir. (İnşaata izinsiz girmek tehlikelidir.) Alkollü araba kullanmanın cezası
siradandersler no comments

B)-ANLATIM BOZUKLUKLARI – DİL BİLGİSİ (YAPI) YÖNÜNDEN 1. BÖLÜM

1.Özne Yüklem Uyumsuzluğu: İlk bakılması gereken öznenin insan mı insan dışı bir varlık mı olup olmadığıdır. Tekil ve çoğul olma durumuna, olumlu olumsuz olma durumlarına daha sonra bakılır. Özne
siradandersler no comments

ANLATIM BOZUKLUKLARI-ANLAMLA İLGİLİ 1. BÖLÜM

Dilin en önemli işlevi insanlar arsında iletişim kurmaktır. Duygu, düşünce ve hayallerin açık anlaşılır ve tam olarak aktarılması doğru bir anlatıma bağlıdır. Cümle seviyesinde yapılan hatalara anlatım bozukluğu denir.
siradandersler no comments

FİİLDE ÇATI KONU ANLATIMI

Cümle içinde özne ve nesnenin, çekimli fiilden oluşan yüklem arasındaki ilişkiye çatı denir. (Unutmayalım ki isim yüklem olan cümlelerde çatı aranmaz.) Bu tanımdan yola çıkarak çatı konusu iki başlıkta
siradandersler 2 comments

CÜMLE TÜRLERİ KONU ANLATIM

Cümlede bulunan kelimelerin anlam özelliklerine, yapılarına, tür ve anlamlarına göre cümle değişir. Özelliklerine göre cümle çeşitleri 4’e ayrılır. 1.Yüklemin Türüne Göre Cümle Çeşitleri: Cümlenin ögeleri konusunda yüklemin fiil ve
siradandersler no comments

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) KONU ANLATIM

Fiil köklerine gelen eklerle beraber değişik görev ve özellikler kazanan sözcüklere fiilimsi denir. Fiil kökenli olsalar da tam olarak fiil özellikleri göstermez. Aldıkları ekler ve görevlere göre üç farklı
siradandersler no comments

CÜMLENİN ÖGELERİ – YARDIMCI ÖGELER KONU ANLATIM

CÜMLENİN ÖGELERİ – YARDIMCI ÖGELER                 Cümlenin ögeleri konusunda cümle için zorunlu olmayan ögelere yardımcı ögeler denir. Yardımcı ögeler yer, zaman ve etkilenen öge olarak üçe ayrılır.                 1.Yer
siradandersler no comments

CÜMLENİN (TÜMCENİN) ÖGELERİ – TEMEL ÖGELER KONU ANLATIM

Cümle ( tümce ) : Bir duyguyu, düşünceyi, hayali, isteği belirten kelimeler topluluğuna denir. Kelimeler hem anlam ve mantık kurallarına hem de dilbilgisi kullarına uygun olarak bir araya gelmelidirler.
siradandersler no comments