Kategori: 6. sınıf konu testleri

NOKTALAMA İŞARETLERİ KOLAY SEVİYE TEST VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulmalıdır? a) Eve gidebildi mi bilmiyorum b) Ailemi o kadar çok özledim ki c)
siradandersler no comments

NOKTALAMA İŞARETLERİ ORTA SEVİYE TEST VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kullanılırsa anlam değişikliğine neden olur? a) Nisa (  ) yarın okula gelmeyecekmiş. b) Yaşlı ( 
siradandersler no comments

NOKTALAMA İŞARETLERİ ZOR SEVİYE TEST VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül bir açıklama için kullanılmıştır? a) Çocuklar, gençler, yetişkinler festival alanını doldurmuştu. b) Türkçe sınavı yarın
siradandersler no comments

ZAMİR (ADIL) KONU TESTİ KOLAY SEVİYE 15 SORULUK TEST VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: I. Bu öğrencilere görev verdim. II. Bazıları ilk derse gelmediler. III. Şunları lütfen kaldırır mısın? IV. Bizi okul takımına alacaklar.
siradandersler no comments

ZAMİR (ADIL) KONU TESTİ ORTA SEVİYE 15 SORULUK TEST VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                      Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: I. Küçük çocuk burada düştü. II. Seni ilk defa görüyorum. III. Sonuçları kimse bilemedi. IV. Bugün kırtasiyeden ne aldın? 1.Yukarıdaki
siradandersler no comments

ZAMİR (ADIL) KONU TESTİ ZOR SEVİYE 15 SORULUK TEST VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: 1. “Onların birçoğu benim, seninki nerede?” Cümlesinde bulunan zarflar sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir? a) kişi, belgisiz, kişi, işaret, soru
siradandersler no comments

İSİM (AD) KONUSU TESTİ VE CEVAPLARI KOLAY SEVİYE

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: 1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi isim değildir? a) Güneşli bir günde beraberce yola çıktık. b) Sürahideki su dökülünce
siradandersler no comments

İSİM (AD) KONUSU TESTİ VE CEVAPLARI ORTA SEVİYE

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: 1. “Okulun bahçesin (  ) bu oyun (  ) oynuyorduk.” Cümlesinde verilen boşluklara hangi hal ekleri getirilmelidir? a) bulunma- belirtme              
siradandersler no comments

İSİM (AD) KONUSU TESTİ VE CEVAPLARI ZOR SEVİYE

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: 1. Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin türü farklıdır? a) Japon balığının kuyruğu b) sınıf kapısının kolu c) cep telefonunun şarj aleti d)
siradandersler no comments

SIFATLAR (ÖNADLAR) KONU TESTİ VE CEVAPLARI KOLAY SEVİYE

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: 1.Aşağıdaki cümlelerde “şu” kelimesi işaret sıfatı olarak kullanılmıştır? a) Şu ağaçları babamla beraber dikmiştik. b) Kırtasiyeden sadece şunları aldım. c)
siradandersler no comments