Kategori: TESTLER

FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) ZOR SEVİYE TESTİ VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                                          Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: 1 . “Bazı sıfat fiil ekleri ile kip ekleri bazen  karışabiliyor.” Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisindeki eşleştirmede yanlışlık yapılmıştır?
siradandersler 2 comments

FİİLDE ÇATI KONUSU ZOR SEVİYE TEST VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                     Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı:   Cümleler Etken Edilgen Geçişli Geçişsiz 1 Kırlarda çiçekler açmış. x   x   2 Kapı gürültüyle açıldı.   x
siradandersler no comments

FİİLDE ÇATI KONUSU ORTA SEVİYE TEST VE CEVAPLARI

FİİLDE ÇATI KONUSU ORTA SEVİYE TEST VE CEVAPLARI 1 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği parantez içinde yanlış verilmiştir? a) Bahçedeki çiçekler sabah sulandı. (Edilgen) b) Kitabın kapağına ismimi
siradandersler no comments

FİİLDE ÇATI KONUSU KOLAY SEVİYE TEST VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                     Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne -yüklem ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? a) Ahmet her zaman kitap okur. b) Ödevlerini zamanında bitirmelisin. c)
siradandersler no comments

CÜMLENİN ÖGELERİ ZOR SEVİYE TEST VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                    Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: 1.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi eylem değildir? a) Okuldan gelince kıyafetlerini özenle katladı. b) Bilgisayar sınıfı bu binanın en üst katındaymış.
siradandersler no comments

CÜMLENİN ÖGELERİ ORTA SEVİYE TEST VE CEVAPLARI

 Öğrencinin Adı Soyadı:                Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: 1.”sınıf” sözcüğü hangi şıkta özne göreviyle kullanılmıştır? a) Arkadaşımı sınıfta bekliyorum. b) 8-d okulun en temiz sınıfıdır. c) Sınıf ilk
siradandersler no comments

CÜMLENİN ÖGELERİ KOLAY SEVİYE TEST VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                     Doğru cevap sayısı:         Yanlış cevap sayısı: 1.” Kitaplığında birçok hikaye kitabı varmış.” Cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? a) kitaplığında                      b) birçok hikaye             c) birçok hikaye kitabı         d)
siradandersler no comments

KİPLER KONUSU ZOR SEVİYE TEST VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                                      Doğru cevap sayısı:        Yanlış cevap sayısı: 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olmalı” kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? a) Bu saatte uyanmış olmalı. b) Makas kullanırken dikkatli olmalı.
siradandersler no comments

KİPLER KONUSU ORTA SEVİYE TEST VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                                      Doğru cevap sayısı:        Yanlış cevap sayısı: 1.Aşağıdaki cümlelerde “ -mış, -miş kip eki başkasından duyma anlamı katmamıştır? a) Ünlü yazar uzun yıllar Ankara’da yaşamış. b) Bugün
siradandersler no comments

KİPLER KONUSU KOLAY SEVİYE TEST VE CEVAPLARI

Öğrencinin Adı Soyadı:                                        Doğru cevap sayısı:      Yanlış cevap sayısı: 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “okur” kelimesi fiil değildir? a) Öğretmen bütün sınıf listesini okur. b) Gazetede gördüğü haberi heyecanla okur. c)
siradandersler no comments