SIFAT (ÖNAD) KONU ANLATIM

0 Comments

İsimleri renk, biçim yönlerinden niteleyen; sayılarını, yerlerini belirten kelimelere denir. İsimler gibi çekim ekleri almazlar.

Örnek: Kırmızı kalem, iki çocuk, sağlam masa…

 Görev ve anlam bakımından ikiye ayrılırlar:

1.Niteleme Sıfatları: İsimlerin şeklini, durumunu niteleyen sıfatlara denir. (İsimlere sorulan nasıl? sorusuna cevap verirler.)

Örnek: Eki kapı, kırmızı bayrak, uzun çizgi, açık çay…

2.Belirtme Sıfatları: İsimleri değişik yönlerden niteleyen sıfatlardır. Çeşitleri:

a)- İşaret Sıfatları: İsimleri işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Bazıları: Şu, bu, o, öteki, beriki …

Örnek: Şu ev, bu kitap, o insan, öteki kalem.

b)-Sayı Sıfatları: İsimlerin sayılarını, sıralarını, bölümlerini ve parçalarını belirten sıfatladır.

Örnek: Fırından iki ekmek aldılar. (Asıl sayı sıfatı)

                  Soruyu bilince üçüncü oldu. (Sıra sayı sıfatı)

                  Kantinden bir buçuk tost aldım. (Kesir sayı sıfatı)

                  Merdivenleri ikişer ikişer indik. (Üleştirme sayı sıfatı)

c)-Belgisiz Sıfatlar: İsimleri kesin olmadan belli belirsiz tutan sıfatlara denir. Bazıları: Birkaç, biraz, birtakım, hiçbir, bazı, kimi…

Örnek: Bazı insanlar, birtakım dersler, kimi ülkeler…

Not: Sıfatlar isimlerden önce gelerek niteler, zamirler ismin yerine gelirler.

Örnek: Bazı insanlar- sıfat

         Bazıları- zamir

d)-Soru Sıfatları: İsimlerin şeklini, durumunu, sayılarını soru yoluyla tutan sıfatlardır.

Örnek: Nasıl sorular sordu ?

         Sınıfınız kaçıncı kattadır?

Sıfatlarda Pekiştirme: Sıfatların ilk hecesine -m, -p, -r, -s harflerinden uygun olanı getirilerek yapılır.

Örnek: Kırmızı elma- kıpkırmızı elma

         Büyük ev- büsbüyük ev

Sıfatlarda Küçültme: Sıfatların sonlarına eklenen -ce, -cik, -imsi, -imtırak ekleriyle sıfatlar anlam olarak küçültmüş, daraltılmış sayılırlar.

Örnek: Genişçe salon (genişe yakın)

          İncecik dal (çok ince)

          Yeşilimsi elma (yeşile yakın)

          Ekşimtırak erik (ekşiye yakın)

İndirmek için tıklayınız.

sıradan dersler

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.