TÜRKÇENİN MİLADI KAŞKARLI MAHMUT İKİNCİ BÖLÜM

0 Comments

Tüm bu derlediklerimi dört yıllık bir sürede düzenleyip Divan-ı Lügatit Türk (Türkçe Sözlük) adlı kitap haline getirdim. (Kitabın şu an orijinal nüshası Ayasofya Cami’si Kütüphanesinde bulunuyor.) Kitapta kendi çizdiğim haritalar (Japonya’nın da içinde bulunduğu bir dünya haritası ve Türk şehirleri belirtilmiştir.), kelimelerin açıklamaları, cümle içinde kullanışları ve yirmi dört Oğuz Boyunun soy ağcı gibi özellikler bulunuyor. (İslamiyet öncesi Türkçe’nin sözlü edebiyatından ve örf ve adetleri anlatılıyor) Kitabımın bir örneğini devrin Abbasi Halifesi Muktedî Biemrillah’a hediye ettim. Türkçenin grameri üzerine bir kitabım daha var fakat zamanla kayboldu.

Divan-ı Lügatit Türk’ü hediye ettikten sonra çok sevdiğim Kaşkar Şehrine bağlı Opal Köyüne döndüm(1080). Mahmudiye Medresesini açıp on yıl kadar öğrencilerime Arapça, Farsça, Rumca ve Türkçe dersler verdim. Yaklaşık sekiz yıl sonra doksan yedi yaşımda hakkın rahmetine kavuştum. (1105)

Türkçe’nin ilk yazılı eseri Göktürk Kitabeleri olsa da sözlü edebiyatımız çok daha eski tarihlere kadar gider. İnsanoğlunun ilk dillerinden biri olan Türk Dili o yıllarda (on birinci yüz yıl) Arapçanın ve Farsçanın etkisi altında kalmaya başlamıştı. Ben de bu duruma karşı koymak için elimden geleni yapıp yıllarca araştırdım. Benden sora Türkçe konuşan Türk milleti sizler de dilinize sahip çıkın. Türk kelimesini anlamı bence kuvvet, güç ve kudret demektir.

Unutmayın Türkçe olmazsa Türk milleti olmaz. Dilini unutan bir millet tarihini de unutur, geleceğini de kuramaz yok olur.

İndirmek için tıklayınız.

sıradan dersler

Categories:

1 thought on “TÜRKÇENİN MİLADI KAŞKARLI MAHMUT İKİNCİ BÖLÜM”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.