YAZI TÜRLERİ BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ ve cevapları

0 Comments

Aşağıda verilen yazı türlerini uygun boşluklara yazınız.

HikayeDenemeOtobiyografiLirik (duygusal)
RomanMakaleBiyografiSatirik (eleştiri)
MasalKöşe yazısıGezi yazısıEpik (kahramanlık)
FablSöyleşi (sohbet)Pastoral (doğa)Didaktik (öğretici)
1Alanında tanınmış bir kişinin tüm hayatının bir yazar tarafından yazılan yazı türüne………………………………. denir. Bu türün en önemli yazarlarından biri Oğuz Atay’dır.
2Konusu kahramanlık, vatan sevgisi olan şiir türüne…………………………….denir. Bu türün en önemli şairi Mehmet Akif Ersoy’dur.
3Yazarının düşüncelerini paylaştığı, okuyucuyu ikna etmek için yazmadığı her kesimden okuyucuya uygun düşünce yazısı türüne ……………………… denir. Bu türün en önemli yazarı Montaigne’dir.
4Yaşanmış veya yaşanma ihtimali olan olayların ayrıntıya girilmeden anlatıldığı olay yazısı türüne ……………………. denir. Bu türün en önemli yazarı Peyami Safa’dır.
5Doğa olayları, tabiat güzellikleri, kır yaşamı ve hayvanları konu alan şiir türüne………………….. denir. Bu türün en önemli şairlerinden biri Aşık Veysel Şatıroğlu’dur.
6Güncel konular üzerine gazete veya dergi gibi yayın organlarında yayınlanan düşünce yazılarına ………………… denir. Günümüzde oldukça fazla isim var.
7Alanında tanınmış bir insanın hayatını kendisinin anlattığı yazı türüne ………………………….. denir. En önemli yazarlarından biri Mithat Cemal Kuntay’dır.
8Hayal ürünü kahraman ve olayların anlatıldığı, tekerleme ile başlayıp biten, iyilerin kazandığı olay yazısı türüne ………………….. denir. Her milletin kendine özgü anonim eserleri vardır.
9Yaşanmış veya yaşanma ihtimali olan olayların ayrıntıya girilerek anlatıldığı yazı türüne …………………. denir. Bu türün en önemli yazarlarından biri Halit Ziya Uşaklıgil’dir.
10İnsanlar arasındaki sevgi aşk gibi duygusal konuları işleyen şiir türüne …………….. denir. Bu türün en önemli şairlerinden biri Ümit Yaşar Oğuzcan’dır.
11Alanında uzman bir kişin belli bir konuda o alanla ilgilenen okuyucular için yazdığı; düşüncelerini ispatlamak, okuyucu bilgilendirmek için yazdığı düşünce yazısı türüne ……………… denir. En önemli yazarlarından biri Şinasi’dir.
12Toplumdaki fakirlik, rüşvet, ahlaki sorunları işleyen şiir türüne …………..denir. Bu türün en önemli şairlerinden biri Orhan veli Kanık’tır.
13Kahramanları insan dışı varlıklar olan çocuklara öğüt vermek amacıyla yazılan olay yazısı türüne ……………….denir. En önemli yazarı La Fointeine’dir.
14Gezilen görülen bir yerin belirgin özellikleriyle tanıtılan okuyucuya anlatılan yazı türüne…………………………… gezi yazısı denir. En tanınmış yazarı Evliya Çelebi’dir.
15Okuyucuya bilgi vermek, nasihat etmek amacıyla yazılan şiir türüne ……………..denir. En tanınmış şairlerden biri Yunus Emre’dir.
16Yazarın duygu ve düşüncelerini ayrıntıya girmeden konuşma havasında anlattığı düşünce yazısı türüne ……………………..denir. En önemli yazarlarından biri Ahmet Rasim’dir.

CEVAP ANAHTARI

1Biyografi5Pastoral9Roman13Fabl
2Epik6Köşe yazısı10Lirik14Gezi yazısı
3Deneme7Otobiyografi11Makale15Didaktik
4Hikaye8Masal12Satirik16Söyleşi

İndirmek için tıklayınız.

sıradan dersler

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.