YAZI TÜRLERİ-DÜZ YAZI DÜŞÜNCE YAZILARI

0 Comments

Yazarın herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini anlattığı yazılara denir. Düşünceleri anlatışına göre değişik türleri vardır:

1. Deneme: yazarın bir konu üzerinde düşüncelerini ispatlamadan, kesin yargılara varmadan, kendine ait düşüncelerle yalın bir dille anlattığı yazı türüne denir. Yazar her konuda yazılabilir ve özgür düşünlerini ifade ederken “bence” ifadesini çok kullanır. Dünya Edebiyatında Montaigne, Türk Edebiyatında ise Nurullah Ataç en önemli yazarlardır.

2. Makale: Alanında uzman bir yazarın, alanıyla ilgi bir konuda okuyucuya bilgi vermek, düşüncesini ispatlamak amacıyla yazdığı bilimsel yazılara denir. Makalelerde bilimsel bir dil, araştırma sonuçları, sayısal veriler kullanılır. Gazete ve dergilerde yayınlanan yazılardır.

3. Köşe yazısı (Fıkra): Güncel bir konu üzerinde yazarın düşüncelerini anlattığı güncel yazılara denir. (Güldürücü olay yazılarından fıkra ile karıştırılmamalıdır.) Okuyucuyla günlük bir dille iletişim kurar çoğunlukla gazetelerde yayınlanır. Diğer düşünce yazılarından ayrılan yönü güncel ve samimi olmasıdır. Türk Edebiyatında Ahmet Rasim önde gelen yazarlardandır.

4.Eleştiri: Bir sanat eserinin iyi ve kötü yanlarının okuyucu veya eser sahibi için değerlendirildiği düşünce yazılarıdır. Eleştiride nesnel ve öznel olmak üzere iki tür vardır.

5. Söyleşi (Sohbet): Yazarın güncel olaylarla ilgili konularda kendi kendine konuşuyormuş gibi samimi bir şekilde düşünceleri aktardığı yazılara denir. Yazar ispat ve inandırmak amacı gütmez, gazete ve dergilerde yayınlanırlar.

6.Röportaj: Gazetecilerin bir kurumu veya kişileri belirlediği sorularla tanıtarak yaptığı gözlem ve fotoğraflarla oluşturduğu düşünce yazılarıdır. Çoğunlukla gazete ve dergi gibi basılı kaynaklarda yayınlanırlar.

Not: Dilekçe ve özel mektuplar da yazı türlerindendir. Fakat onlar daha farklı bir konumdadır. Dilekçe resmi kurum ve kuruluşlarla ilgi iletişim aracıdır. Özel mektuplar ise kişiler arası özel bir dil ve özellikleriyle iletişim aracıdır.

İndirmek için tıklayınız.

sıradan dersler

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.