YAZI TÜRLERİ – DÜZ YAZI OLAY YAZILARI 2. BÖLÜM

0 Comments

5. Anı: Bir yazarın başından geçen veya şahit olduğu bir olayı edebi bir dille anlattığı yazı türüne anı denir. Anılar belli bir dönem ışık tutan belge özelliği taşıyabilir. Türk Edebiyatında Falih Rıfkı Atay önemli bir isimdir.

6. Günlük: İnsanların günü gününe düzenli olarak yaşadıklarını yazdığı samimi yazılara denir. Çoğunlukla iç konuşmaların yer aldığı bir türdür. Türk Edebiyatında Oktay Akbal günlüklerini kitaplaştırıp yayınlamıştır.

7. Biyografi: Tanınmış bir kişinin hayatını anlatan yazı türüne denir. Üçüncü kişi ağzıyla anlatılır, okuyucuya örnek olmak amacıyla yazılır. Tanınmış kişi kendi hayatını kendisinin anlattığı yazılara otobiyografi denir. Birinci kişi ağzıyla anlatılır.

8. Gezi Yazısı: Gezilip görülen yerlerin temel özellikleriyle anlatıldığı, edebi bir üslupla gerçekçi bilgilerin anlatıldığı yazı türüne denir. Yazarın gözlem gücüne göre eserin başarısı belirlenir. Türk Edebiyatında en önemli isim Evliya Çelebi’dir. (Seyahatname)

9. Tiyatro: Özel olarak sahnelenmek için yazılan olay yazılarındandır. Dünyanın en eski türlerinden birisi olan tiyatronun işlediği konulara göre birçok türü vardır. İnsanların düşünmesi, bilinçlendirilmesi için yazılır ve sahnelenirler. Türk Edebiyatında Muhsin Ertuğrul önemli isimdir.

10. Destan: Bir milletin kahramanlıklarını, savaşlarını, toplumsal olaylarını mısralar şeklinde anlatan en uzun yazı türüne denir. Olağan üstü olaylar ve kahramanlar yer alır. Doğal destanlar (anonim yazarı belli olmayan) ve yapay destanlar (yazarı belli olan) olarak ikiye ayrılır.

11. Efsane: Halkın kendi içinde yaşadıklarını, hayal ve düşüncelerini hikaye şeklinde anlatan yazı türüdür. Olağan üstü olaylar ve kahramanlar olan, kulaktan kulağa anlatılarak aktarılan en eski türlerdendir. Çoğunlukla yaşanılan çevre ile ilgili, dağ, tepe, nehir gibi yerler için türetilirler.

İndirmek için tıklayınız.

sıradan dersler

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.