YAZI TÜRLERİ- EDEBİ TÜRLER ŞİİR 1. BÖLÜM

0 Comments

İnsanlık tarihinin başlangıcı kabul edilen yazı M. Ö. 4000-3000 yıllarında Sümerliler Medeniyeti tarafından icat edildi. ( İnsanlar öncesinde mağara resimleri ile anlaşıyordu. ) Hızla yayılan yazı günümüzde tüm toplumlarda farklı alfabelerle kullanılan bir iletişim aracıdır. Alfabe kullanıldığı dilde bulunan seslere karşılık gelen semboller topluluğudur. Aynı dile ait farklı alfabeler olabilir veya farklı diller aynı alfabeyi kullanabilir.

                Türklerde yazı M. S. 8. Yüzyılın başlarında akıcı bir dille yazılan Göktürk Kitabeleriyle ortaya çıkar. Günümüze kadar Türklerin kullandığı alfabelerden bazıları : Göktürk, Uygur, Kırgız, Arap ve Latin Alfabeleridir.

Dünya Edebiyatında yazılı eserler iki ana başlıkta ayrılır. Bunlar: Şiir (nazım), düz yazı (nesir)’dır.  

A. ŞİİR ( NAZIM ): Duyguların ağırlıklı olduğu, sanatsal ifadelerin bulunduğu, mısralar (dize) halinde yazılan türdür. Şair, şiirlerinde bir uyum, söz sanatları ve ses benzerlikleri kullanarak akılda kalıcılığı arttırmayı amaçlar. Her şiir işlediği konuya (tema) göre sınıflamalara ayrılır. Yunancadan gelen adlarıyla: Lirik, epik, didaktik, pastoral, satirik şeklindedir. Türk Edebiyatında ise gazel, kaside, şarkı, destan, varsağı gibi sınıflamalara ayrılır.

Konularına Göre Şiir Türleri:

1. Lirik ( Aşk- duygusal ) Şiir: Sevgi, özlem, gibi duyguların yoğun bir şekilde işlendiği şiir türüdür. Türk Edebiyatımızda birçok şairin bu türde şiirleri vardır. Önde gelen şairlerden biri de Ümit Yaşar Oğuzcan’dır.

Örnek:

KUM              

Sen kum nedir bilmezsin

Deniz görmedin ki.

Yum gözlerini zamanı düşün,

Deniz bir gözünde

Kum bir gözündedir.

Ü. Y. Oğuzcan

İKİNCİ BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

sıradan dersler

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.