ZAMİR (ADIL) KONU ANLATIM

0 Comments

Cümle içinde isim olmadıkları halde isim gibi kullanılan, isim özellikleri taşıyan (hal eki alabilen, çoğul ekleri alabilen) sözcük türüne zamir denir. Unutmayalım ki zamir isimlerin yerini geçici süreliğine tutabilir.

Örnek:

O, benim ödevimi yaptı.

Bazıları kitap okumayı çok sever.

Zamir Çeşitleri:

1. Kişi (Şahıs) Zamirleri: İnsan isimlerinin yerine geçen zamirlerdir. İki gruba ayrılır:

 Ben, sen, o – tekil zamirler

 Biz, siz, onlar- çoğul zamirler

Örnek:

Ben seni tanıyorum. (Ben diye ve sen diye insan isimleri yoktur.)

Onlar bu derse gelmediler. (Onlar birçok insan anlamında.)

Not: Birinci ve ikinci tekil ben ve sen zamirleri -e hal ekini aldıkları zaman bana ve sana şeklini alırlar. (Bu özellik sadece bu iki kelimede vardır.) Aynı isimler gibi isim tamlaması oluşturabilirler.

Örnek:

Sorunun cevabını bana yaptırdı.

Onun arabası çok güzelmiş. (Tamlayan görevinde 3. Tekil kişi zamiri kullanılmıştır.)

Not : Dönüşlülük zamiri cümle içinde kişi zamirlerini pekiştirmek için kullanılır.

Örnek :

Bu işi ben kendim yaptım.

Kendi fikrimi savunuyorum.

2. İşaret Zamiri: İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan bu, şu, o zamirlerine (çoğulları da vardır) denir.

Örnek:

Şu okuduklarını kenara koy. (Şu kitap yerine işaret ederek kullanılmıştır.)

Onları masanın üstüne bırak. (Onlar bir varlığın yerine kullanılmıştır.)

3. Belgisiz Zamirler: İsimlerin yerini kesin olmadan alan hangi isim olduğunu tam olarak belirtmeden zamirlerdir. Bazı belgisiz zamirler: Biri, pek çoğu, hepsi, bazıları, tümü, hiçbiri… 

Örnek:

Bazıları kitap okumayı çok sever.

Sınıfa hepsi gelmedi.

4.Soru Zamirleri: İsimleri yerini soru yoluyla tutan zamirlere denir. En önemli soru zamirleri: Ne ?, kim ? (Çekim ekleriyle türetilenler de vardır.)

Örnek:

Bu soruyu kim cevaplamak ister?

Kütüphaneye gidip ne aldınız?

5. İlgi Zamiri –ki: kendisinden önceki kelimeye daima bitişik yazılır. Eklendiği kelimeye sahiplik anlamı katar. İsmin yerine kullanılan -ki (ilgi zamiri) cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin anlamı bozulur. Ses uyumuna uymaz sürekli -ki şeklindedir.

Örnek:

Benim kalemim kırıldı, seninkini alabilir miyim ? (Kalem yerine kullanılmıştır.)

Ece’nin saçı Ela’nınkinden daha güzel. (Saç yerine kullanılmıştır.)

Not: İlgi zamiri ile bağlaç olan ki karıştırılmamalıdır. Bağlaç olan ayrı yazılır. Cümleden çıktığı zaman bozulmaz daralır. İki cümleyi birleştirmek için kullanılır.

Örnek:

O kadar kolaydı ki herkes yaptı.

Bizi dinlemedi ki tarifi anlasın.

İndirmek için tıklayınız.

sıradan dersler

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.