ZARF ( BELİRTEÇ ) KONU ANLATIM

0 Comments

Fiillerden ve diğer zarflardan önce gelerek fiilin niteliğini belirten sözcüklere denir. Fiilleri cümle içinde zaman, durum, miktar ( azlık çokluk ), soru ve yer yön bakımlardan belirtirler.

1.Zaman Zarfları: Fiilin yapıldığı veya yapılmakta olduğu zamanı belirten zarflara denir. Fiile ne zaman ? Sorusu sorulur ve alınan cevap zaman zarfıdır. Bazıları: Sabah, akşam, haftaya, geçen yıl, biraz önce, erken…

Örnek:

Bu konuyu akşam deftere yazınız. ( ne zaman yazınız ? akşam )

Bu yaz tatile gitmiyoruz. ( ne zaman gitmiyoruz ? bu yazın )

2. Durum Zarfı: Fiilin yapılma şeklini durumunu belirten zarflara denir. Fiile sorulacak nasıl ? sorusuna cevap veren zarflardır. Bazıları :  Hızlı, yavaş, kolay, güzel…

Örnek :

Bu haftaki dersler zor geçti. (  Nasıl geçti? Zor )

Son çizdiği resim güzel görünüyor. ( Nasıl görünüyor? Güzel )

3. Miktar ( Azlık – Çokluk ) Zarfı: Fiilden önce gelerek miktarını belirten zarflardır. Bazı cümlelerde sıfatlardan, fiilimsilerden veya diğer zarflardan önce de gelebilir ama asıl görevinin fiili belirtmek olduğunu unutmamalıyız. Fiile ne kadar ? sorusu sorularak bulunur. Bazı zarflar : çok, az, büyük, küçük, biraz…

Örnek :

Beden eğitimi dersinde çok yorulduk. ( ne kadar yorulduk ? çok )

Dün gece maalesef az uyudum. ( ne kadar uyudum ? az )

4. Yer – Yön Zarfları : Fiilin yapıldığı yeri veya yönü belirtir. Fiile sorulacak nereye? sorusuna cevap verir. ( Bütün yer – yön zarfları yalın olur, hal eki alırlarsa isimleşirler.) Bazıları : Aşağı, içeri, üst…

Örnek :

Zil çalınca bütün öğrenciler içeri girdi. ( Nereye girdi ? içeri )

Pencereyi açınca içeriye hava girdi. ( İçeriye  ek aldığı için zarf değil isimdir.)

5. Soru Zarfları: Cümlede zarfları bulmak için kullanılan sorulara ( nereye hariç ) denir. Bazıları : ne zaman, nasıl, ne kadar…

Örnek:

Kuşlar ne zaman gelir?

Teneffüste ne kadar okudun ?

Sıradan dersler

indirmek için tıklayınız

Categories:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.